Løsdrift

.

Store Løsdrift

.

Vi har en dejlig stor løsdrift fold, til hopper og vallakker, i bakket terræn og med skov. I den store løsdrift er der plads til 12 heste.

.

Hestene har en stor foderplads med stabilgrus, så der ikke kommer mudder om vinteren. Her får hestene deres fælles wraphø. udover wraphø om natten, har hestene adgang til halm hele døgnet. Der er grusstier rundt på folden og hvor hestene spiser, så de ikke står i mudder om vinteren.

.

Grovfoderet og vandet er placeret i hver sin ende af folden, så hestene skal vandre. Dette gør at den naturlige bevægelse får gang i et sundt blodomløb og fordøjelse.

.

Alt grovfoder, både wraphø og halm blir udfodret i slowfeeder net.

.

Løsdriften har et stort hus med højt til loft, på 15x8m med 2 ind-/udgange, så ingen heste blir klemt. Det er strøet med træpiller.

.

I løsdriften vil der blive muget hver dag både i deres hus og på deres foderplads og grus stierne, så hestene altid kan stå tørt og rent. Så det behøver du ikke som ejer at ordne.

.

Vi har 2 bokse, som alle i løsdriften kan benytte hvis efter behov, eller hvis en løsdrifthest bliver syg.

.

Man må gerne benytte de 2 bokse til at strigle-, hygge i osv. Men man skal huske at gøre pænt efter sig og fjerne lort.

.

Fodring

I løsdriften Fodrer vi med wraphø og krybbefoder. Hestene har wraphø i slowfeeder net, ad libitum om natten i 4 store foderkasser og får deres krybbefoder i spand 1 gang dagligt.

.

Ejerne skiftes om aften fodring (3 gange om måneden), dvs at åbne leddene ind til wrapkasserne. På denne måde kan løsdrift ejere få fridage fra stalden.

.

Hestene får lukket for wrapkasserne om morgenen ca. kl 6, og de vil få deres spandfoder mellem kl 6-7.

.

Om eftermiddag/aftenen blir leddene åbnet igen, ind til wrapkasserne mellem kl 16-18

.

Selvpas eller fuldpas

I løsdriften kan ejer selv vælge om han/hun vil tilkøbe service.

Selvpas

  • Ejer passer selv sine 3 månedlige vagter

Fuldpas

  • Ejer betaler sig fra at tage de 3 månedlige fodervagter

Om Sommeren (ca midt maj – oktober) vil alle hestene (også bokshestene) få mulighed for at gå på græsfold.

Det er kun om natten at hestene er på græs, i dagtimerne går de på jordfold, for at undgå fede heste.

De heste som ikke tåler græs vil blive på løsdrift folden, og indgå i foder ordning og vagter med de andre hesteejere.

.

.

Lille Løsdrift

I den lille løsdrift er der plads til 4 heste. I dagtimerne går de sammen med boks hestene. Folden er lavet som vandrefold, med mudderfri stier og 3 store foderkasser (halm i slowfeeder net) i den ene ende, vand i den anden. Der er et skur (3,6m x 8m) på folden, og der er også læ/skygge i form af træer.

Fodering

I lille løsdrift blir der fodret med wraphø (i slowfeeder net) i natte timerne.

Om aftenen når bokshestene kommer ind i bokse, blir der åbnet for wrap pladsen, så de 4 løsdrift heste kan gå ind og spise.

Om morgenen ca. kl 6 vil hestene få deres krybbe foder i spand og ledet til wrap pladsen blir lukket, inden boks hestene blir lukket ud på folden.

.

Sommer:

Om Sommeren (ca midt maj – oktober) vil alle hestene få mulighed for at gå på græsfold.

Det er kun om natten at hestene er på græs, i dagtimerne går de på jordfold, for at undgå fede heste.

De heste som ikke tåler græs, vil blive på den normale jordfold som de kender, og indgå i foder ordning og vagter med de andre hesteejere.

.

Vagter

Hesteejerne har 3 månedlige aften foder/ lukke ind – vagter. Som ny vil du have masser af tid til at være med på en oplæring, inden du står for det selv. Aftenvagten skal udførres et sted mellem kl 16-20.

Hvad skal der gøres?:

  • Hælde foder i krybberne
  • Lukke boks hestene ind
  • Åbne for wrap plads til lille løsdrift